Spolupráce

Jak žádat o výplatu pojistného v případě trvalých následků?

Jsou události, které se nijak předpovídat nedají, ale přitom se mohou přihodit vlastně kdykoli. Někdy stačí zdánlivá drobnost, chvilková nepozornost či souhra okolností a neštěstí je na světě. Třeba v podobě trvalých následků nějakého úrazu. A i když nelze budoucnost předvídat, lze na ni být alespoň částečně připraven. Značnou oporu při vypořádávání se s trvalými následky nemoci či úrazu vám může poskytnout kvalitní životní a rizikové pojištění. Víte, jak v takové situaci postupovat? A jak probíhá vyplácení pojistného plnění?

Specifika vyplácení pojistného plnění při trvalých následcích

Trvalé následky bývají tradičním pojistným rizikem u většiny sjednaných smluv životního pojištění. Přesto se jedná o poměrně specifickou kategorii, která se od jiných variant pojistného plnění — tělesné poškození, hospitalizace, pracovní neschopnost — v některých aspektech odlišuje. Třeba tím, že je pojišťovna nemůže vyplácet hned po události, ale až po uplynutí jisté doby.

Trvalé následky totiž obvykle nelze vyhodnotit okamžitě po utrpění úrazu. Zdravotní stav je třeba posoudit až po jeho ustálení, k němuž dochází podle typu úrazu většinou do dvou let. Teprve po uplynutí této doby je proto zpravidla vhodné začít s uplatňováním nároků na vyplacení pojistného plnění. Nahlásit tento typ pojistné události sice můžete i dříve, ale aby mohla pojišťovna zahájit proces posouzení míry trvalých následků a určit výši pojistného plnění, bude třeba, aby byl váš zdravotní stav ustálen a bylo zjevné, v jakém rozsahu se trvalé následky projevují.

Trvalé následky přitom mohou mít různou podobu: od narušení hybnosti končetin přes ztrátu smyslů až po mozkové a duševní poruchy. Před ustálením trvalých následků můžete požádat o zálohu na pojistné plnění, bude‑li z lékařské zprávy zřejmý alespoň minimální rozsah trvalých následků.

Jak postupovat pro vyplacení pojistného?

S nahlášením pojistné události tedy není třeba spěchat, nicméně je zároveň dobré mít na paměti, že promlčecí doba v tomto případě činí tři roky a začíná se počítat rok od úrazu.

Po ohlášení pojistné události bude pojišťovna potřebovat posoudit váš zdravotní stav. Společně se domluvíte, jak to uděláte. Může stačit lékařská zpráva nebo v některých případech absolvujete prohlídku u zkušeného posudkového lékaře, který zhodnotí míru závažnosti a rozsah trvalých následků a vypracuje podrobnou zprávu. Lékařský posudek je přirozeně zcela zdarma a pojišťovna na jeho základě vypočítá výši pojistného plnění, které je určována podle tzv. oceňovacích tabulek.

Konkrétní výše pojistného plnění tedy závisí jak na samotném charakteru zranění a následků, tak také na smluvních podmínkách pojištění, především pak na výši sjednané pojistné částky.

V praxi to znamená, že pokud budete mít sjednáno pojistné plnění na jeden milión korun, bude ohodnocení trvalých následků odpovídat procentuální částce příslušné pro danou diagnózu. Výhodné je také sjednání tzv. progresivního plnění, které u poškození většího rozsahu přináší vyšší koeficienty plnění. U životního pojištění FLEXI od Kooperativy byste při ztrátě horní končetiny obdrželi 70 % pojistné částky a s 10násobnou progresí by to celkem bylo 4 200 000 Kč.

Zdroj náhledové fotografie: Shutterstock.com

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button