Zdraví

Jste workoholik? Tyto příznaky dokazují, že ano

Workoholik je člověk, který má nutkavou a nekontrolovatelnou potřebu neustále pracovat. Tato závislost na práci často bývá na úkor jiných aspektů osobního života. Workoholik často pracuje dlouhé hodiny, i když to není potřeba. Práci obětuje svůj volný čas a dokonce často i spánek. Může se u něj objevovat paranoia ohledně pracovního výkonu. Může být posedlý přemýšlením o tom, jak si najít co nejvíce času na práci. Může se dokonce dostat i do stresu v případě, že přestane pracovat. Tato závislost na práci často pramení z nutkavé potřeby dosáhnout pracovního úspěchu. Objevuje se u těch, kteří patří do skupiny perfekcionalistů. Takto vedený styl života však danému jedinci může způsobovat celou řadu zdravotních potíží a to jak fyzického, tak i duševního charakteru.

Workoholismus a zdravotní problémy

V případě, že nemůžete pracovat, dostáváte se do stresu, dokonce se mohou objevit i stavy úzkosti či dokonce deprese. Chronický stres podporuje vysoký krevní tlak, tím se zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních chorob a dokonce i úmrtí. Závislost na práci může negativním způsobem ovlivnit i osobní vztahy, což vede k osamělosti a izolaci. Ty mohou mít za následek vznik deprese.

Příznaky

Mezi nejčastější příznaky závislosti na práci patří:

 • Dlouhá doba trávená v zaměstnání, i když to není potřeba.
 • Nedostatek spánku, čas pro něj určený věnujete práci.
 • Posedlost úspěchy souvisejícími s prací.
 • Intenzivní obavy z pracovního neúspěchu.
 • Paranoidní stavy ohledně pracovního výkonu.
 • Rozpadající se osobní vztahy, které ovlivňuje setrvávání v práci.
 • Zanedbávání koníčků a zájmů na úkor práce.
 • Práce jako obranný způsob vyhýbání se vztahům.

Zvládání závislosti na práci

Nejprve je potřeba si závislost na práci uvědomit a chtít se z ní vymanit. Teprve potom ji lze pomalými krůčky odstraňovat a to pomocí drobných životních změn. Je potřeba přehodnotit svůj životná styl, svoje hodnoty. Nutností je oddělit život pracovní od toho osobního. Je potřeba se začít věnovat i něčemu jinému, než jen práci.

 • Nastavení „stop time“

Je potřeba si určit čas na oběd a spánek. Tuto dobu je nutno dodržovat a práci se vyhýbat.

 • Plánování aktivit nesouvisejících s prací

Ideální volbou je procházka, chvilka relaxace s hudbou nebo četbou. Je vhodné si vytvořit každodenní rutinu, ta podpoří pravidelnou strukturu dne, v níž nebude chybět čas na relaxaci a odpočinek.

 • Čas pro rodinu a přátele

Rodina a přátelé tvoří nedílnou součást našeho života. Vždy bychom si měli během dne na ně udělat alespoň chvilku. Nemusí to bát zrovna setkání, ale třeba telefonní hovor.

 • Rozvrh dne

Pomůže vymezit čas strávení v práci, s rodinou, přáteli nebo třeba koníčky. V rozvrhu se musí objevit také doba určená pro relaxaci a spánek. Velkou roli hraje i správná životospráva.

Pokud se u někoho objevuje závislost na práci, kterou si nechce připustit, natož ji řešit, může se časem objevit syndrom vyhoření, který směřuje k extrémnímu stresu, narušeným osobním vztahům a celé řadě zdravotních obtíží.

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Renata

Vzhledem k tomu, že je pro mě moje zdraví důležité, zajímám se o zdravý životní styl. Chci vědět, co je pro mě dobré, co mi pomůže upevnit si celkové zdraví, které potraviny či bylinky jsou vhodné a co je nového v trendech týkajících se oblasti zdraví a zdravého životního stylu.

Podobné články

Back to top button