Zdraví

Lékaři našli příčinu brazilské mikrocefalie

Organizace argentinských lékařů přišla se zprávou, která zpochybňuje, že virus Zika nese vinu za zvýšenou vrozenou vadu známou jako mikrocefalie u novorozenců.

Brazilské Ministerstvo zdravotnictví propojuje virus Zika s počtem případů vrozených vad, kdy mají novorozenci neadekvátně malou hlavu a poškození mozku.

Chemické postřiky v postižené oblasti mají za následek, že se vytváří abnormality u zasažených komárů a infikována je též pitná voda, jak se již zjistilo v roce 2014.

Jed je známý jako pyriproxyfen a byl zahrnut do programu státem kontrolovaných složek s cílem zničit komáry. Organizace rovněž věří, že pyriproxyfen je vyráběn japonskou firmou a působí jako inhibitor růstu larev komárů, který obrací proces růstu z larvy do kukly, což má za následek vady a úbytek komárů. Rovněž se zpomaluje růst křídel a nedozrávají genitálie, potřebné pro reprodukční vývoj.

Lékaři říkají, že vady u tisíců dětí a těhotných žen, které žijí v oblastech, kde se vypouštěl pyriproxyfen do pitné vody, nejsou náhodou, a to i přesto, že Ministerstvo zdravotnictví se proti tomu brání. Virus Zika dále považují za relativně benigní onemocnění, které nebylo nikdy předtím spojeno s vrozenými poruchami.

Nejsou k dispozici žádné vědecké důkazy, které by mohly potvrdit tezi, že GM komáři přenášejí virus Zika, který nakonec vede k mikrocefalii. Ve skutečnosti je jen 4,2% pozitivně testováno na virus Zika.

mikrocefalie

Brazilští zdravotní odborníci se shodují, že pyriproxyfen je hlavní podezřelou příčinou mikrocefalie. Kritizují myšlenku chemické kontroly nad infikovanými komáry, kteří znečišťují životní prostředí. Podle organizace je tato strategie výsledkem obchodních zájmů chemického průmyslu, který je hluboce začleněn do Latinské Ameriky a jejího ministerstva zdravotnictví, ale i do Světové zdravotnické organizace a Panamerické zdravotnické organizace. ABRASCO poukazuje na společnost Oxitec, která využívá virus Zika za účelem zisku. Produkuje GM komáry jako produkt pro boj s chorobami.

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button