Zdraví

Nikdy není pozdě na osobní rozvoj

Celý život se jako jedinci měníme, učíme, zlepšuje, vyvíjíme a někteří z nás na tom pracují aktivněji, jiní možná svůj vlastní potenciál nikdy nevyužijí. Každému byl nadělený nějaký talent, určitá dovednost či schopnost, nicméně máme možnost zvýšit kvalitu našich životů, splnit si svoje vize, sny a cíle. Život máme ve vlastních rukou.

Pro osobní rozvoj máme velkou škálu nástrojů, ať jsou to knihy a různé odborné publikace, vedení nám můžou poskytnout koučové a odborní poradci nebo se můžeme pustit to sebe studia v podobě on-line kurzu se využívat tutoriály či aplikace, možností je skutečnost dost.

Někdo třeba již dosáhl úspěchu v oblasti kariéry, ale opomíná vztahy či koníčky. Někdo vyniká ve sportu, ale na nic jiného mu nezbývá čas nebo energie. Dokonalý život by měl ideálně obsahovat vyrovnané oblasti, jako je fyzická, mentální, duchovní, sociální a emocionální. Jak můžeme zapracovat na jednotlivých částech v rámci našeho osobního rozvoje?

Fyzická část je skvělým místem pro učení a rozvoj principů osobního rozvoje. Tělo je chrám a musíme se o něj náležitě starat a během náročných a zaneprázdněných dní na to občas snadno zapomínáme. Když nebudeme věnovat potřebnou pozornost rozvoji fyzické oblasti, těžko budeme fungovat na ostatních rovinách. Sebekázeň, disciplína, sebeláska, sebepéče, motivace… tomu všemu se učíme při fyzických aktivitách a komplexní péči o tělo. Mezi to patří správná výživa, dostatečný pitný režim, pravidelné cvičení a následná regenerace, dostatek spánku. Najmout si lze trenéra nebo absolvovat některý z on-line programů osobního rozvoje, které jsou uzpůsobené na míru každému jednotlivci.

Mentální růst pro nás představuje práci na duševním zdraví a rozvinout si správné programy na zpracovávání stresu či úzkostí a obav, emocí, pohled na život. Posilování mysli pak patří mezi důležitou součást osobního mentálního rozvoje. K tomu můžou napomoci fyzické aktivity, jenž zlepšují okysličování krve, ale také duševní činnosti, jenž přesunují pozornost na mozkové aktivity. Od roku 1997 se oficiálně objevil termín mentální sporty, mezi které patří například šachy, poker nebo bridž. Většinu těchto aktivit je možné se naučit on-line a buď novou znalost získat nebo si zlepšovat současnou úroveň. Nejenom, že to zlepšuje paměť i kognitivní dovednosti, ale i logické myšlení a kreativitu.

Duševní rozvoj bývá hodně často opomíjený. Není tak evidentní, jako je třeba špatná fyzička, která nás bije do očí při zadýchání se po vyběhnutí pár poschodí. Když otevřeme svoji mysl a svoje srdce, dokážeme se naladit na naše životní poslání, nalézt životní cíl. Někteří na sobě dokážou pracovat individuálně, ale může být snadnější využít třeba meditačních lekcí, kurzů jógy nebo kouče, který nás pro duchovní rozvoj dokáže nasměrovat díky speciálnímu spirituálnímu cvičení – buď on-line anebo třeba v rámci kurzu někde v léčivé přírodě.

Zdroj: Pxhere, Public Domain CC0

Sociální rozvoj je aktivita, na které pracuje snad už od školky. Kromě rodiny na nás mají obrovský vliv vzdělávací instituce, včetně učitelů nebo spolužáků, zaměstnání, a podobně nadřízení a spolupracovníci. Jako lidi jsme od přírody společenští tvorové, kteří se ale musí flexibilně adaptovat na neustálé změny a naučit se reagovat na rozlišné životní situace. Základem všeho je komunikace a schopnost vyjadřování. Ne každý dokáže uvolněně a otevřeně hovořit a projevit svoje názory, požadavky či pocity. A tak přijdou vhod speciální kurzy pro sociální rozvoj, řečnické lekce nebo návštěva psychologa pro odbourávání jistých sociálních bloků. Lidé s plachou povahou pak k seznamování rádi využívají sociální sítě, kde můžou postupněji navozovat nová přátelství a vztahy.

Emocionální osobní rozvoj je stejně jako všechny ostatní předešlé dlouhodobý proces. Jsme citliví, přecitlivělí, necitelní. Ne všichni mají svoje emoce zvládnuté, což nám brání v sebejistotě, sebedůvěře, pohodě a dobré náladě. Tudíž je opravdu důležité zapracovat na vyčištění starých emocí, vyhýbat se jejich zadržování či přehlížení. Opět taková návštěva psychologa dělá divy a práce na emoční inteligenci je pro náš život zásadní. Podepíše se ve všech oblastech našeho života, od sebe prosazování po vztahy osobní i profesní.

Pracujme tedy na celoživotním procesu, kterému říkáme osobní rozvoj. Využijme svůj báječný potenciál na maximum a žijme život naplno.

Zdroj hlavního náhledového obrázku: Pxhere, Public Domain CC0

Redakce

Snažíme se hledat nejrůznější metody, které zajistí člověku zdraví i bez každodenního braní léků. Některé naše texty jsou kontroverzní svou metodickou odlišností, některé vám pomohou v diagnostice nemoci klasickou cestou. Máme tu spoustu článků pro každého, kterého zajímá zdraví a přírodní léčba.

Podobné články

Back to top button