Zdraví

6 varování ohledně používání mobilních telefonů, I. díl

Tématika EMF (elektro-magnetické pole) si jednak zaslouží více pozornosti, než jeden krátký článek a negativní dopady má toto záření na všechny z nás. Naši nejmenší si v tomto případě díky „zmenšené fyziognomii“ zaslouží speciální pozornost a na tu budu v celé sérii článků patřičně upozorňovat.

I. EMF a ohřívání tkání

Dovolte mi začít důvodem, který je jako jediný uznaný při testování mobilních telefonů – RF (radiofrekvenční) záření v blízkosti živých organismů způsobuje ohřátí tkání těchto organismů. RF záření spadá pod škálu tzv. ne-ionizujícího záření, které narozdíl od toho ionizujícího nezpůsobuje změny v chemickém složení dotčené tkáně. Studie na jakékoliv jiné téma škodlivosti RF záření, bez ohledu na neprůstřelnost metodiky a vlastní výsledky, končí obvykle zatracením, dehonestací autora studie, ztrátou dalších grantů a vyhazovem. O nich v následujících dílech.

Přehledná tabulka záření včetně frekvence, vlnových délek a využití

Test bezpečnosti SAR (z anglického Specific Absorption Rate) vychází právě z tohoto jediného plošně (zdravotnické autority, státní aparát i výrobci mobilů) uznaného faktu. Tušíte, jaké je nastavení testu? Pokud ne, doporučuji Vám následující řádky číst vsedě…

Aby dokázali výrobci (a před schválením a uvedením do výroby pak i kontrolní orgány) simulovat vlastní záření a jeho vliv na zahřátí mozku, odsouhlasili si testování na gumové figuríně hlavy (říká se jí SAM z anglického Specific Anthropomorphic Mannequin) vyplněné směsí vody, soli a cukru. Tato směs prý nejlépe napodobí svými vlastnostmi lidský mozek (?!?). Dále se dohodli na standardizované velikosti hlavy, která, podržte se, odpovídá velikosti hlavy muže o výšce 188cm (6’2″) a váze 99kg (220lb). Spadáte Vy nebo Vaše ratolesti do této výškové/váhové kategorie? Pochybuji… Veškeré testy, bez ohledu na další nesmyslné parametry, jsou tím pádem irelevantní… A nezapomeňme, že kostní dřeň našich rostoucích dětí absorbuje přibližně desetinásobek radiace oproti nám dospělým!!!

Seznamte se – toto je SAM.

K vlastnímu testu. Ten probíhá tak, že se po dobu 6 minut hovoru měří teplota tekutiny v gumové atrapě hlavy a ta se nesmí zvýšit o více, než 2 stupně Celsia. Telefon je ramenem umístněn poblíž hlavy v úhlu 15% (zamyslete se nad tím, zda jej držíte stejně – v opačné případě „si za všechny trable můžete sami“) a standardní vzdálenost telefonu od ucha je 5mm… Zase další chyták… Tuto informaci byste měli dle zákona najít v každém návodu při koupi nového telefonu. Až příště budete telefonovat, zkuste si uvědomit, zda skutečně držíte telefon v dostatečné vzdálenosti od ucha či se jej do ucha snažíte „zamáčknout“… A ještě jedna zvláštnost. „Konstanta“ 5mm neplatí pro všechny značky/modely. Jelikož některé z nich při daných parametrech (obří hlava vyplněná výše zmíněnou směsí, telefon v úhlu 15% a 6-minutový hovor) selhaly, tak si prostě výrobci vymohli to, že vzdálenost od ucha splňující maximum 2ºC ohřevu „mozku“ uvedená v návodu na použití bude pro upozornění uživatele dostačující. Takže jste-li například vlastníky Samsung Galaxy S8, pak nutná vzdálenost od ucha není 5mm, ale 15mm!!!

„Bezpečná“ vzdálenost známých telefonů od ucha…

Poučení z výše uvedeného:
• důkladně si prostudujte návod na použití Vašeho telefonu včetně informací o bezpečnosti – najdete v něm i konkrétní vzdálenost telefonu od ucha, při kterém telefon prošel testem na SAMovi
• telefon při hovoru držte vždy v dané vzdálenosti a v úhlu 15%
• většina telefonů (a především těch chytrých) emituje záření i v zapnutém stavu bez nutnosti hovoru, takže nenoste telefon po kapsách – ze zjevných důvodů se levá náprsní kapsa jako nejhorší možné úložiště, ale nosit mobilní telefon s pocitem, že mi neustále ohřívá genitálie nebo gluteus maximus není také nic moc… Pokud tedy zrovna netelefonujete, noste telefon v tašce, ideálně co nejdále od těla
pokud nevážíte 99kg a neměříte 188cm (resp. nenosíte na krku hlavu takového obra), pak máte smůlu a veškerá bezpečnostní opatření jsou zbytečná

Na další, již cílenější a méně sarkastická doporučení, jak nejlépe ochránit sebe a své blízké od RF záření (RF blokující pouzdra, speciální „RF-free“ sluchátka, atp.) se můžete těšit v dalším dílu, který bych rád věnoval první z problematických účinků RF záření, na které již existuje spousta studií i kontrolovaných pokusů, ale oficiální autority jej odmítají jako nepodložené – schopnost RF záření „otevírat“ jinak vysoce selektivní hemato-encefalickou membránu.

Při psaní článku jsem mj. čerpal z:
• SAR hladiny (https://www.rfsafe.com/sar-values-specific-absorption-rate-comparison-database/)
• The Bone Marrow Of A Child’s Head Absorbs 10 Times More Radiation Than That Of An Adult (https://ehtrust.org/how-cell-phones-affect-a-childs-brain/)
• Dr. George L. Carlo, Martin Scram: Cell Phones: Invisible Hazards in the Wireless Age: An Insider’s Alarming Discoveries about Cancer and Genetic Damage (http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=as2&path=ASIN/078670960X&tag=fastfengshui-20&camp=1789&creative=9325)
• Nicolas Pineault – The Non-Foil Guide to EMFs (http://nontinfoilemf.com)

Autorem článku je Martin Novotný, transformační kouč, biohacker, nutrarián a blázen do fitness, který vede od roku 2014 infoportál VyváženéZdraví.cz. Další pokračování o vlivu EMF na lidské zdraví najdete zde.

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Redakce

Snažíme se hledat nejrůznější metody, které zajistí člověku zdraví i bez každodenního braní léků. Některé naše texty jsou kontroverzní svou metodickou odlišností, některé vám pomohou v diagnostice nemoci klasickou cestou. Máme tu spoustu článků pro každého, kterého zajímá zdraví a přírodní léčba.

Podobné články

Back to top button